Eich offeryn cynllunio ac asesu cyflawn

Darparu offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn i ysgolion yng Nghymru a’r Alban. Mae miloedd o athrawon ledled y DU yn elwa o’n hoffer gweledol iawn i’w cefnogi i gynllunio ac olrhain trwy eu Cwricwlwm.

Assessment360

Cynllun. Trac. Adroddiad.

Offeryn cynllunio ac asesu cyflawn yw Taith360 a luniwyd ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban.

Taith360 planning and assessment tool

CYNLLUN.

Cynllunio hyblyg, hawdd!

Offeryn cynllunio hyblyg sy’n eich galluogi i greu, golygu a rhannu cynlluniau sy’n gweddu i ofynion lleoliad a chynllunio eich ysgol.

TRAC.

Olrhain a monitro eich cynnydd yn hawdd

Llunio barnau ar gyfer pob disgybl ar draws pob agwedd ar y cwricwlwm i adeiladu darlun o daith ddysgu pob plentyn o’u diwrnod cyntaf yn yr ysgol a defnyddio hyn i gynorthwyo gyda monitro cynnydd, cwmpas, a’r camau nesaf.

Taith planning and assessment tool
Taith360 planning and assessment tool

ADRODDIAD.

Coladu, dadansoddi, adrodd a monitro.

Casglu a monitro nid yn unig cyflawniad academaidd, ond hefyd brofiadau, teimladau ac agweddau allweddol dysgwyr.

Tystebau

Wedi’i fwynhau gan gannoedd!

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar yr athrawon sy’n defnyddio ein cymhwysiad gwych …

Parc CP Llai

Mae wedi bod yn fendith!

Mor falch eich bod wedi gwrando ar ysgolion ac wedi datblygu system hynod ddefnyddiol ac ymarferol. Argymhellir yn gryf i ysgolion eraill.

Ffederasiwn Ysgolion Llechyfedach a’r Tymbl

Yn union yr hyn sy’n ofynnol.

Mae Taith360 yn sicr wedi gwneud i ni ddeall gofynion CaW yn llawer haws.

Ysgol Arbennig Maesgwyn

Offeryn defnyddiol a hynod weledol.

Rydym wedi gallu treulio mwy o amser mewn rhannau eraill o’n hysgol oherwydd yr amser y mae’r cais hwn wedi’i arbed i ni. Rydym mor falch ein bod wedi dechrau defnyddio Taith360.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo

Blog

Y newyddion diweddaraf

Cewch y newyddion diweddaraf gan Taith360

  • We have made several changes to the way that Taith360 can assist you with report writing throughout the year, whether it be interim termly reports or an end of year report to parents. Teacher Observations and comments Something that has been asked for since Taith360 was first introduced is for teachers to be able [...]

Cymdeithasol

Llinell amser Twitter

Porwch trwy ein trydariadau diweddaraf ar Twitter

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Assessment360 About Us