Eich offeryn cynllunio ac asesu cyflawn

Darparu offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn i ysgolion yng Nghymru a’r Alban. Mae miloedd o athrawon ledled y DU yn elwa o’n hoffer gweledol iawn i’w cefnogi i gynllunio ac olrhain trwy eu Cwricwlwm.

Assessment360

Cynllun. Trac. Adroddiad.

Offeryn cynllunio ac asesu cyflawn yw Taith360 a luniwyd ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban.

Taith360 planning and assessment tool

CYNLLUN.

Cynllunio hyblyg, hawdd!

Offeryn cynllunio hyblyg sy’n eich galluogi i greu, golygu a rhannu cynlluniau sy’n gweddu i ofynion lleoliad a chynllunio eich ysgol.

TRAC.

Olrhain a monitro eich cynnydd yn hawdd

Llunio barnau ar gyfer pob disgybl ar draws pob agwedd ar y cwricwlwm i adeiladu darlun o daith ddysgu pob plentyn o’u diwrnod cyntaf yn yr ysgol a defnyddio hyn i gynorthwyo gyda monitro cynnydd, cwmpas, a’r camau nesaf.

Taith planning and assessment tool
Taith360 planning and assessment tool

ADRODDIAD.

Coladu, dadansoddi, adrodd a monitro.

Casglu a monitro nid yn unig cyflawniad academaidd, ond hefyd brofiadau, teimladau ac agweddau allweddol dysgwyr.

Tystebau

Wedi’i fwynhau gan gannoedd!

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar yr athrawon sy’n defnyddio ein cymhwysiad gwych …

Parc CP Llai

Mae wedi bod yn fendith!

Mor falch eich bod wedi gwrando ar ysgolion ac wedi datblygu system hynod ddefnyddiol ac ymarferol. Argymhellir yn gryf i ysgolion eraill.

Ffederasiwn Ysgolion Llechyfedach a’r Tymbl

Yn union yr hyn sy’n ofynnol.

Mae Taith360 yn sicr wedi gwneud i ni ddeall gofynion CaW yn llawer haws.

Ysgol Arbennig Maesgwyn

Offeryn defnyddiol a hynod weledol.

Rydym wedi gallu treulio mwy o amser mewn rhannau eraill o’n hysgol oherwydd yr amser y mae’r cais hwn wedi’i arbed i ni. Rydym mor falch ein bod wedi dechrau defnyddio Taith360.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo

Blog

Y newyddion diweddaraf

Cewch y newyddion diweddaraf gan Taith360

  • Estyn have just announced their new inspection framework for September 2024, which is now streamlined into three inspection areas: Teaching and Learning; Wellbeing, Care, Support and Guidance; Leading and Improving. So, how can Taith360 help you in these areas? Teaching and Learning The first two items in [...]

Cymdeithasol

Llinell amser Twitter

Porwch trwy ein trydariadau diweddaraf ar Twitter

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Assessment360 About Us