Disgyblion

Taith360 planning and assessment tool

Er mai Wonde sy’n gyfrifol am y mwyafrif o weinyddu disgyblion yn eich ysgol, mae rhai tasgau sy’n gofyn am fewnbwn â llaw, gan gynnwys trosglwyddo disgyblion o ysgol arall i’ch ysgol, gyda’r cyraeddiadau a gofnodwyd yn flaenorol neu hebddynt.

Athrawon

Taith360 planning and assessment tool

Bydd manylion athrawon a gedwir ar eich MIS (SIMS, Canolfan Athrawon ac ati) yn cysoni’n awtomatig â Taith360 trwy Wonde.

Dysgwch sut i anfon gwahoddiadau at aelodau newydd o staff yn ogystal â rheolaeth ychwanegol sydd ei angen os nad ydych yn defnyddio Wonde.

Dosbarthiadau, Setiau a Grwpiau

Taith360 planning and assessment tool

Bydd dosbarthiadau disgyblion a grwpiau cyd-destunol yn cael eu llenwi’n awtomatig o’ch MIS trwy Wonde, ond efallai yr hoffech sefydlu grwpiau neu setiau ychwanegol o bryd i’w gilydd.

Darganfyddwch sut i sefydlu a rheoli grwpiau ychwanegol â llaw ar Taith360.

Prisiau

Mae hwn yn sesiwn hyfforddi 30 munud am ddim

Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Ychwanegol

Cymerwch gip ar ein cyrsiau hyfforddi ychwanegol sydd ar gael

User Guide Training

Hyfforddiant Canllaw Defnyddwyr

Mae’r sesiwn hon yn berffaith ar gyfer rhywun sy’n chwilio am drosolwg o Taith360 mewn fformat canllaw defnyddiwr. Rydym yn ymdrin â phob agwedd ar y system yn ddigon manwl i’ch cael yn barod i ddechrau ar y system.

Assessment360 Modular Training

Hyfforddiant Modiwlaidd

Rydym wedi datblygu gwahanol sesiynau modiwl i edrych ar agweddau penodol o Taith360 yn fanylach.

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo