Tracio cyrhaeddiad

https://assessment360.org/wp-content/uploads/2023/03/Tracking.jpg

Archwiliwch sut i olrhain cyrhaeddiad unigolion a grwpiau o ddisgyblion o gymharu â’r Disgrifiadau o Ddysgu, gan ddefnyddio cyfnodau dysgu (Datblygol/Datblygu/Sicr/Cadarn).

Cefnogi olrhain trwy ychwanegu nodiadau a thystiolaeth.

Cynllunio

Taith360 planning and assessment tool

Dysgwch am greu, golygu a rhannu cynlluniau tymor canolig i sicrhau bod y cwricwlwm yn cael ei gwmpasu trwy gydol y flwyddyn.

Darganfyddwch sut i olrhain cyrhaeddiad penodol yn seiliedig ar gynllun dethol.

Gweld data

Taith360 planning and assessment tool

Gweld gwybodaeth am gynnydd a metrigau allweddol eraill o ran disgyblion, dosbarthiadau a charfannau yn fanwl.

Dysgwch sut i ddefnyddio’r system i nodi rhwystrau allweddol i ddysgu a meysydd lle gallai fod angen cymorth pellach ar ddisgyblion, er mwyn gwneud y gorau o’u taith ddysgu yn eich ysgol.

Prisiau

Mae pob sesiwn ar-lein yn costio £150 (+TAW) Dyma’r pris ar gyfer yr ysgol, boed gennych 2 neu 22 o staff yn ymuno â’r sesiwn.

Hyfforddiant Defnyddwyr Gweinyddol

Mae’r sesiwn hyfforddi 30 munud am ddim hon wedi’i hanelu at weinyddwyr ysgolion ac mae’n edrych ar waith cynnal a chadw cyffredinol y system, gan gynnwys:

Disgyblion

Taith360 planning and assessment tool

Er mai Wonde sy’n gyfrifol am y mwyafrif o weinyddu disgyblion yn eich ysgol, mae rhai tasgau sy’n gofyn am fewnbwn â llaw, gan gynnwys trosglwyddo disgyblion o ysgol arall i’ch ysgol, gyda’r cyraeddiadau a gofnodwyd yn flaenorol neu hebddynt.

Athrawon

Taith360 planning and assessment tool

Bydd manylion athrawon a gedwir ar eich MIS (SIMS, Canolfan Athrawon ac ati) yn cysoni’n awtomatig â Taith360 trwy Wonde.

Dysgwch sut i anfon gwahoddiadau at aelodau newydd o staff yn ogystal â rheolaeth ychwanegol sydd ei angen os nad ydych yn defnyddio Wonde.

Dosbarthiadau, Setiau a Grwpiau

Taith360 planning and assessment tool

Bydd dosbarthiadau disgyblion a grwpiau cyd-destunol yn cael eu llenwi’n awtomatig o’ch MIS trwy Wonde, ond efallai yr hoffech sefydlu grwpiau neu setiau ychwanegol o bryd i’w gilydd.

Darganfyddwch sut i sefydlu a rheoli grwpiau ychwanegol â llaw ar Taith360.

Prisiau

Mae hyn yn sesiwn hyfforddi ar-lein 30 munud rhad ac am ddim.

Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Ychwanegol

Cymerwch gip ar ein cyrsiau hyfforddi ychwanegol sydd ar gael

Assessment360 Modular Training

Hyfforddiant Modiwlaidd

Rydym wedi datblygu gwahanol sesiynau modiwl i edrych ar agweddau penodol o Taith360 yn fanylach.

Training Assessment360

Hyfforddiant pwrpasol

Mae ein dewis hyfforddi pwrpasol wedi’i gynllunio i sicrhau y gellir diwallu anghenion hyfforddi pob ysgol. Creu pecyn hyfforddiant personol eich ysgol drwy ddewis naill ai tair neu bum uned o’n rhestr gynyddol o opsiynau.

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo