Tracio cyrhaeddiad

https://assessment360.org/wp-content/uploads/2023/03/Tracking.jpg

Archwiliwch sut i olrhain cyrhaeddiad unigolion a grwpiau o ddisgyblion o gymharu â’r Disgrifiadau o Ddysgu, gan ddefnyddio cyfnodau dysgu (Datblygol/Datblygu/Sicr/Cadarn).

Cefnogi olrhain trwy ychwanegu nodiadau a thystiolaeth.

Cynllunio

Taith360 planning and assessment tool

Dysgwch am greu, golygu a rhannu cynlluniau tymor canolig i sicrhau bod y cwricwlwm yn cael ei gwmpasu trwy gydol y flwyddyn.

Darganfyddwch sut i olrhain cyrhaeddiad penodol yn seiliedig ar gynllun dethol.

Gweld data

Taith360 planning and assessment tool

Gweld gwybodaeth am gynnydd a metrigau allweddol eraill o ran disgyblion, dosbarthiadau a charfannau yn fanwl.

Dysgwch sut i ddefnyddio’r system i nodi rhwystrau allweddol i ddysgu a meysydd lle gallai fod angen cymorth pellach ar ddisgyblion, er mwyn gwneud y gorau o’u taith ddysgu yn eich ysgol.

Prisiau

Mae pob sesiwn yn costio £35 (+ TAW) y person neu £150 (+ TAW) i 5 neu fwy o bobl.

Hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddiant Ychwanegol

Cymerwch gip ar ein cyrsiau hyfforddi ychwanegol sydd ar gael

Assessment360 Modular Training

Hyfforddiant Modiwlaidd

Rydym wedi datblygu gwahanol sesiynau modiwl i edrych ar agweddau penodol o Taith360 yn fanylach.

Training Assessment360

Hyfforddiant Defnyddwyr Gweinyddol

Mae’n hanfodol bod eich system wedi’i gosod yn gywir i sicrhau eich bod yn cael y gorau ohoni. I’r perwyl hwnnw, rydym wedi datblygu modiwl hyfforddi sy’n benodol ar gyfer defnyddwyr gweinyddol ar Taith360.

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo