Taith360 Logo

Dysgwch fwy am Taith360

Offeryn cynllunio ac asesu cyflawn yw Taith360 a luniwyd ar gyfer y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Turas360 Logo

Dysgwch fwy am Turas360

Taith360 yw’r offeryn cynllunio ac asesu cyflawn a luniwyd ar gyfer Cwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban.

Release History

Hanes rhyddhau

Edrychwch ar y nodweddion a’r swyddogaethau sydd wedi’u hychwanegu at Taith360 a Turas360 a’r hyn sy’n dod yn fuan.

Cysylltwch

Asesu wrth galon y dysgu

Yn Assessment360, rydym yn deall pwysigrwydd lleihau llwyth gwaith athrawon nad yw’n ymwneud ag addysgu ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r offer a’r cymorth i’n hysgolion wneud hynny. Trwy gydweithio ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol yn y DU, mae gennym hanes o ddylunio systemau arloesol sy’n cynnig offer cynllunio, olrhain ac adrodd cyflawn, gan eich galluogi i olrhain dysgu plentyn ar draws y cwricwlwm llawn.

I drafod sefydlu ein hoffer arbenigol Taith360 (Cymru) neu Turas360 (Yr Alban) ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar 0330 8281 360 neu anfonwch e-bost at support@assessment360.org.

Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial YSGOL
Testimonial Logo
Testimonial Logo
Testimonial Logo